Englisch
Germany
nederlande
Unsere Labor

Forensisch recovery

Voor een forensisch recovery onderzoek (IT forensisch) door middel van elektronische media, is gespecialiseerde technologie en opgeleid personeel noodzakelijk. In een rechtszaak is dit erg belangrijk omdat de bewijslast anders nietig verklaard kan worden. Als de schijf die moet worden onderzocht, ook nog logisch of fysiek beschadigd is, dan moet een professioneel data recovery bedrijf worden ingeschakeld.

Wij beschikken over de laatste benodigde technieken en professioneel personeel om forensisch recovery uit te voeren. Wij zullen naast het IT-aspect in forensische gevallen, u ook voorzien van advies en ondersteuning. We hebben beŽdigde experts in huis om ervoor te zorgen dat het bewijsmateriaal beschikbaar gesteld wordt door forensisch recovery en tegelijkertijd op een representatieve manier in een rechtszaak kan worden gepresenteerd.

Computer forensisch onderzoek verwijst naar transacties uit de criminologie, met behulp van IT-systemen. Dit omvat informatie over het identificeren en onderzoeken van diverse misdrijven op het gebied van computercriminaliteit. De belangrijkste taak van een computer forensisch - IT forensisch service is op het analyseren en interpreteren van digitale sporen.

Computer forensisch onderzoek is niet alleen beperkt tot strafrechtelijk onderzoek. Ook biedt het hulp aan bijvoorbeeld prive-detectives.

De meeste zaken betreffen zaken waarbij economische criminaliteit de boventoon voert. Door middel van opsporing van digitale sporen kan bewijslast verzameld worden ter verdediging bij bijvoorbeeld een rechtszaak. Ook op het gebied van industriŽle spionage en diefstal van gegevens is digitale opsporing mogelijk. Zelfs gegevens van misbruik en poging tot afpersing met gestolen gegevens kan via forensisch recovery onderzoek worden aangetoond. AABBOO beschikt over specialistische kennis om forensisch recovery uit te voeren.