Englisch
Germany
nederlande
Unsere Labor

Raid Data Recovery - Raid restore - Raid repair

Onze specialisten is het mogelijk een RAID data recovery van verschillende RAID-levels door te voeren, zoals bijvoorbeeld RAID 5, RAID 50, RAID 51, RAID 0 en RAID 1. Bij een RAID reparatie moet met vele factoren rekening worden gehouden zoals bijvoorbeeld de logaritme van de RAID Controller. Is een RAID gerepareerd, moeten de profi`s nog de data van de RAID-inhoud redden.

RAID defect - zelf repareren of door een profi laten doen?

Wij raden dringend af van eigen experimenten, omdat een RAID reparatie alleen door een expert zou moeten worden gedaan. Voer in geen geval een restore RAID uit. Een RAID probleem laat zich zo meestal niet oplossen.

Wij bieden als RAID data recovery service oplossingen voor alle gevallen:

 • In het geval dat één of meerdere harde schijven van uw RAID defect zijn.
 • Wanneer een normale administratie bij een RAID verbinding niet meer mogelijk is.
 • Uw RAID container zijn plotseling offline.
 • Bij de volgende melding van de controller “RAID degraded”.
 • Worden uw harde schijven in RAID als critical gekenmerkt?
 • De harde schijven van uw RAID device melden een E/A of I/0 fout.
 • Wanneer de controler beschadigd is.
RAID Data Recovery Form

Ieder voor data recovery ingestuurd RAID systeem geniet in ons laboratorium hoogste priorteit. Tijdens het diagnoseproces wordt rekening gehouden met ieder gegeven die voor het uitvallen van het RAID systeem verantwoordelijk is. In ieder geval wordt iedere gegevensdrager 1 : 1 gekopieerd. Deze binair-kopien dienen als backup van de actuele toestand. Beschadigde gegevensdragers, of het nu fysiek of logisch is, worden apart behandeld in een speciaal proces, zodat ook van deze inhoud een backup gemaakt wordt. Dit is dwingend noodzakelijk om een zo hoog mogelijke successquote te bereiken.

De ondergeordende harde schijven van het RAID systeem blijven inhoudelijk onveranderd. Na successvoll fysiek kopieren, wordt de inhoud met speciale software door onze technici bewerkt en weer samengevoegt.

Gewoonlijk zijn na afsluiting van deze werkzaamheden uw gegevens weer beschikbaar.

Hulp en advies bij RAID problemen, RAID herstellen en RAID data recovery krijgt u van ons geschoold vakpersoneel.

Profiteer in ernstige gevallen van onze langjarige ervaring in “RAID data recovery, RAID repair en RAID herstellen” en laat bij dataverlies niets aan het “toeval” over, onze experten adviseren u natuurlijk ook telefonisch.

Wie kan de gegevens van een defect RAID Systeem redden of weer herstellen?

De professionele data recovery specialist heeft bij de RAID data recovery essentiele voordelen. Bijvoorbeeld kan de profi in zijn werkomgeving ook fysiek defecte harde schijven repareren en deze dan aansluitend onafhankelijk van de RAID-controller bewerken. Bij het bewerken van een defect RAID systeem, speelt het voor onze specialisten geen rol van welke producent de RAID-controller afstamt of welke software gebruikt werd.

Onafhankelijk van deze factoren, zijn onze experten, in geval van een noodzakelijke RAID data recovery, in de omstandigheden de van de controller of software gebruikte logaritme te bepalen en de datastructuur van de individuele harde schijven weer beschikbaar te maken.

Van welke defecte RAID Systemen kunnen wij de gegevens weer herstellen?

Wij bieden RAID recovery van alle gebruikelijke RAID-Systemen aan.

 • RAID 0
 • RAID 1
 • RAID 5
 • RAID 6
 • JBOD
 • RAID 50, RAID 0 +1, RAID 10, RAID 51, RAID 15, RAID 05 en andere varianten.

Wij ondersteunen de volgende bestandsformaten en besturingssystemen:

 • DOS/Windows - NT4, W2K, XP, Vista (formaten: FAT12, FAT16, FAT32, VFAT,NTFS, NTFS5)
 • Apple / Macintosh / Mac OS X en OS/2 (formaten: HFS, HFS+ en HPFS)
 • Linux- en Unix-derivaten (formaten: Raiser FS, ext2, ext3, HTFS, EAFS, VxFS, UFS, UFS1, UFS2 en FFS)
 • SUN Solaris Intel en Spark (formaat: UFS)
 • Novell (formaten: NWFS en NSS) meer op aanvraag.

Het uitvallen van een server kan een heel bedrijf dagenlang lamleggen en enorme kosten produceren. Daarom moet dit probleem snel worden verholpen, vraag naar onze Express-Service.

Bent u geinteresseerd in RAID recovery, RAID repair of RAID herstellen? Hier gaat het verder:

Onze werkwijze vindt u hier.
Onze prijzen vindt u hier.
Ons opdrachtformulier vindt u hier.